ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η εταιρεία KOFFEA (Ι. & Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.) διατηρεί τον ιστότοπο koffea.gr, ο οποίος περιλαμβάνει e-shop (ηλεκτρονικό κατάστημα).

Στοιχεία εταιρίας:
Επωνυμία: Ι. & Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: KOFFEA
Α.Φ.Μ. 099152973, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Κων. Ανδραβιδιώτη 28, Ανδραβίδα Ηλείας, 27051
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26230 – 55317 / 54251
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koffea.gr

Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους χρήσης και προϋποθέτει την αποδοχή τους. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και πραγματοποιεί αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θεωρείται ότι διάβασε τους παρόντες όρους χρήσης και τους αποδέχεται. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όποιες τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη στιγμή που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις εν λόγω τροποποιήσεις οφείλετε να απέχετε από την χρήση της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων αποτελούνται από την αξία του προϊόντος και τον ανάλογο Φ.Π.Α.
Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής των τιμών μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές των προϊόντων που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε σύγκριση με αυτές που υπάρχουν στα καταστήματα. Οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενδεικτικές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε – για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και αναίτια και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης γίνονται δεκτές επιστροφές των προϊόντων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποστέλλεται στον πελάτη διαφορετικό προϊόν ή ποσότητα από αυτό που αποδεδειγμένα καταχώρησε στην παραγγελία του. Τότε μπορεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε να επιστρέψει το λάθος προϊόν. Τα έξοδα μεταφοράς προς και από το κατάστημά μας σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την εταιρία μας. Τον τρόπο αποστολής τον ορίζει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@koffea.gr.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η ακύρωση της παραγγελίας γίνεται είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: info@koffea.gr, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα πλήρη στοιχεία του πελάτη, είτε τηλεφωνικά αναφέροντας και πάλι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Σε περίπτωση που έχετε καταβληθεί η αξία της παραγγελίας με κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, και έπειτα δηλωθεί η ακύρωση, τότε η εταιρεία μας οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή για τη συγκεκριμένη παραγγελία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης πρεπει να δηλώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία του και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς ο ίδιος έχει την ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνει.
Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και συνιστά παράβαση νόμου.
3.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύι συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
4.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5.ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
6.συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο των σελίδων του αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας μας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται ρητώς το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, εκμετάλλευσης. αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής, μετάδοσης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους χρήστες ή από οποιονδήποτε άλλο, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια μας.
Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρείται ρητώς η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου από τους χρήστες σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) προσωρινά για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση με σκοπό την απλή ανάγνωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα διαδικτυακό χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρία μας δεν δύναται να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό.
Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης παράδοσης των προϊόντων.
Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τα οποία τυχόν λάθη εκ παραδρομής υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και αφορούν τη τιμολόγηση των υπηρεσιών.
Εφόσον διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή κάποιου προϊόντος, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα μπορείτε είτε να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
Οποιαδήποτε αναφορά ή δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους, γίνεται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τους εν λόγω ιστότοπους.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (0)

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.