Η επιλογή των καλύτερων κόκκων καφέ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εταιρία μας. Τα τελευταία χρόνια τα καιρικά φαινόμενα έχουν κάνει εύθραυστο το χαρακτήρα των αγροτικών προϊόντων. Ανάμεσα σε αυτά τα προϊόντα είναι και ο καφές. Πολλές επιχειρήσεις με ιδιόκτητες φυτείες και συμβόλαια για αγορές από μεγάλους παραγωγούς υποχρεώνονται σε κακές χρονιές να χρησιμοποιούν καφέδες από φυτείες που επλήγησαν λόγω καιρικών συνθηκών. Αντίθετα με αυτούς εμείς στην εταιρία μας κάθε χρόνο επιλέγουμε ποικιλίες καφέ χωρίς υποχρεώσεις και συμβιβασμούς. Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής έχουν σαν αποτέλεσμα η ποιότητα των κόκκων να πληρεί τα άριστα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας.

Καθοριστικά στοιχεία για την προμήθεια του πράσινου καφέ είναι το υψόμετρο της φυτείας, η πυκνότητα, η υγρασία, η σκληρότητα των κόκκων, καθώς και το υπέδαφος της καλλιέργειας. Το μικροκλίμα κάθε περιοχής είναι καθοριστικό για τα αρώματα που θα αναδειχθούν μετά το καβούρδισμα και το άλεσμα.